•  

    SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
  • Plenita
    22 ianuarie 2018, 04:32
    Rafale
    Rafale
    0°C
    Perceput de temperatură: -4°C
    Presiunea: 1010 mb
    Umiditate: 100%
    Vânt: 11 km/h VNV
    Rafale de vânt: 14 km/h
    Răsarit: 07:55
    Apus: 17:23
    Prognoza 23 ianuarie 2018
    Zi
    Înnourat
    Înnourat
    1°C
    Vânt: 4 km/h NV
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Noapte
    Nori intermitenti
    Nori intermitenti
    -3°C
    Vânt: 4 km/h NNV
    Rafale de vânt: 7 km/h
    Prognoza 24 ianuarie 2018
    Zi
    Predominant însorit
    Predominant însorit
    1°C
    Vânt: 4 km/h E
    Rafale de vânt: 7 km/h
    Noapte
    Parţial  înnourat
    Parţial înnourat
    -7°C
    Vânt: 4 km/h ESE
    Rafale de vânt: 7 km/h
    Prognoza 25 ianuarie 2018
    Zi
    Predominant însorit
    Predominant însorit
    1°C
    Vânt: 4 km/h ESE
    Rafale de vânt: 7 km/h
    Noapte
    Parţial noros
    Parţial noros
    -7°C
    Vânt: 7 km/h E
    Rafale de vânt: 11 km/h
     

Hotararea nr.65/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 25.10.2013, analizand referatul  inregistrat cu nr. 12031 din 04.10.2013, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Plenita potrivit adreselor DGFP Dolj  nr.CV4586/24,09.2013; nr.CV5285 si CV5311/30.09.2013;

In baza prevederilor:

–          Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

–          Legea nr.6/2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013;

–          Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliulul Local al comunei Plenita, pe trimestrul  IV al anului 2013 conform referatului inregistrat sub nr. 12031 din 04.10.2013, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

GAVRILA FLOREA                                            SECRETAR,   Adrian Marian

Plenita:25.10.2013.

Nr.65