•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Failure notice from provider:
    Connection Error:http_request_failed

Drula Marcel

Electrician


Responsabilitati si sarcini conform fisei postului

Pentru realizarea unei sarcini de munca , electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca,dupa cum urmeaza :

  • Isi insuseste precis ce operatie are de manuit , faza ,ori manuire de lucru ce are de indeplinit;
  • Face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii;
  • Raspunde de sculele , utilajele,aparatele,dispozitivele,uneltele etc.pe care le are in primire;
  • Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz, la care urmeaza sa lucreze;
  • Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra;
  • Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;
  • Delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru;
  • Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii;
  • Verifica integritatea izolatiei ,ingradirilor,starea carcaselor;
  • Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant;
  • Verifica echipamentul de protectia muncii;
  • Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru;
  • Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune;
  • In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment ;
  • Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant;
  • Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca lucrarea de executat presupune schele;
  • Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc,daca lucrarea este la inaltime,are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport;
  • Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale privind transporturile , functionarea macaralelor care ridica materiale, legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei, intretinerea utilajelor etc.;
  • Examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor,identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele,iar pe aceste baze,propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati,dupa caz;
  • Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare ;
  • Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
  • Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
  • Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de conducerea unitatii.