•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Registrul Agricol

Înscrierea in registrul agricol  

Înscrierea in registrul agricol se face in baza O.G. nr.28/2008 aprobata prin Legea nr. 98/2009 si a Normelor Tehnice privind completarea registrului agricol.
Se pot inscrie terenuri agricole aflate pe raza comunei Pleniţa ( intravilan si extravilan) pe categorii de folosinţă ( arabil, vie , livada, păşune, alte terenuri, curţi-construcţii) şi efective de animale . Deţinătorii de terenuri agricole pot solicita înscrierea în evidenţele agricole în baza unei cereri la care se adaugă în copie :
– actul de proprietate ( titlu de proprietate emis in baza legii nr.18/1991, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie ), cartea funciară, precum şi actul de identitate.
După efectuarea înregistrării, persoana poate solicita certificate cuprinzând datele din registrul agricol , certificate necesare la diverse instituţii ( Directia Agricolă, Taxe si Impozite , Judecătorie ).
Eliberarea certificatelor se face in baza unei cereri depuse la Primaria Pleniţa.
Persoanele care nu deţin terenuri agricole pe raza comunei Pleniţa pot solicita certificate care să ateste acest fapt .

Nota: Pentru eliberarea adeverintelor de Compartimentul Registrul Agricol, solicitantul trebuie sa achite o taxa stabilita de Hotararile Consiliului Local al comunei Plenita privind aprobarea impozitelor si taxelor locale.


acrobat Cerere pentru inscrierea in registrul agricol

acrobat Cerere pentru eliberarea de certificate cu datele din registrul agricol

acrobat Cerere schita parcelara

acrobat cerere certificat de producator

acrobat Cerere pentru eliberarea de certificate care sa ateste ca solicitantul impreuna cu familia nu detine teren agricol pe raza comunei Plenita


Acte necesare in vederea acordării teren/despăgubiri conform Legii nr 44/1994

 •  Cerere tip
 •  B.I. / C.I. (copie )
 •  copie certificat moştenitor (după caz)
 •  copii de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren solicitate
 •  dovada ordinelor sau medaliei primite conform art.13 din Legea 44/1994

Acte necesare in vederea acordării teren conform art. 36 din Legea nr 18/1991

 •  Cerere tip
 •  B.I. / C.I. (copie )
 •  certificat de nomenclatură stradală
 •  certificatul fiscal privind plata taxelor şi impozitelor locale pentru anul în curs
 • Decizia/contract vânzare cumpărare nr._____autentificat ,în copie legalizată