•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Plenita
  29 noiembrie 2022, 12:19
  Noros
  Noros
  3°C
  Perceput de temperatură: 1°C
  Presiunea: 1020 mb
  Umiditate: 92%
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 22 km/h
  Răsarit: 07:40
  Apus: 16:51
  Prognoza 30 noiembrie 2022
  Zi
  Noros
  Noros
  4°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 29 km/h
  Noapte
  Rafale
  Rafale
  1°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 25 km/h
  Prognoza 1 decembrie 2022
  Zi
  Precipitaţii
  Precipitaţii
  2°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 25 km/h
  Noapte
  Precipitaţii
  Precipitaţii
  1°C
  Vânt: 7 km/h NE
  Rafale de vânt: 18 km/h
  Prognoza 2 decembrie 2022
  Zi
  Precipitaţii
  Precipitaţii
  4°C
  Vânt: 7 km/h V
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Cer noros
  Cer noros
  1°C
  Vânt: 4 km/h V
  Rafale de vânt: 7 km/h
   

Matei Ion

Referent specialitate


Atributii conform fisei postului

A. Raspunde de aplicarea prevederilor O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificari si completari, astfel:

 • primeste si verifica documentele informative de la compartimentele solicitante, privind necesitate efectuarii unor achizitii,  studiaza documentatiile (referate, anexe,caiete de sarcini) si propune solutii;
 • Analizeaza oferta de pret cu acel compartiment care solicita licitatia;
 • Intocmeste documentele privind conditiile de participare;
 • Redacteaza referatele in vederea emiterii dispozitiei privind componenta comisiei de licitatie pentru fiecare achizitie in parte;
 • Stabileste impreuna cu membrii comisiei de licitatie forma licitatiei;
 • Stabileste taxele de participare si garantiile de buna executie;
 • Concepe si redacteaza documentatia pentru organizarea procedurii de achizitie;
 • Asigura existenta caietului de sarcini;
 • Redacteaza invitatia de participare in functie de valoarea estimativa;
 • Transmiterea anunturilor in SEAP si pe site-ul primariei;
 • Primeste, inregistreaza si pastreaza documentele depuse de catre ofertanti;
 • Intocmeste procesul verbal pentru deschiderea si adjudecarea ofertelor si a notelor justificative;
 • Stabileste punctajul  pentru fiecare oferta in parte, impreuna cu membrii comisiei;
 • Stabileste castigatorul impreuna cu membrii comisiei;
 • Transmite catre ofertanti rezultatul adjudecarii;
 • Pastreza evidenta lucrarilor repartizate;

B. Raspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 (r) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificari si completari, astefel:

 • Reprezinta o funcţie de autoritate  publica şi este asimilată funcţiei de conducere de “sef de birou”;
 • Coordoneaza activităţile de amenajare a teritoriului, de dezvoltare urbanistică generala a comunei;
 • Stabileşte orientări generale privind amenajarea teritoriului, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 • Solicită consiliului local să elaboreze sau să actualizeze documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a localitatii;
 • Analizează şi supune spre avizare lucrări de amenajare a teritoriului;
 • Analizează operativ respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare – din competenţa de emitere a primarului comunei Plenita, analizează şi documentaţiile privind investiţiile ce se execută în intravilanul localităţii;
 • Analizează proiectele depuse pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;
 • Redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a Primarului comunei Plenita;
 • Asigură publicitatea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, precum şi a avizelor emise de administraţia publică locala;
 • Colaborează la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de interes public şi privat de interes local;
 • Urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţii administrativ-teritoriale potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform Legii nr.50/1991, republicată;