•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Potirca Georgeta

Referent

Nume: Potirca
Prenume: Georgeta
Data nasterii: 02.10.1967

 •  Studii:

Liceul Industrial Nr. 6 Craiova

 •  Experienta:

1987 – 2004 S.C. Pan Group S.A. Craiova
2008 – prezent – Primaria Plenita – Referent


Atributii conform fisei postului

 • Tinerea la zi a registrelor agricole atat pe format de hartie cat si in format electronic in conformitate cu regulamentul de completare;
 • Transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • Deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;
 • Operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor cu acordul scris al secretarului u.a.t.;
 • Tinerea evidentei gospodăriilor populatiei detinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • Inscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legile  Fondului Funciar şi Legea 10/2001;
 • Elibereaza adeverinte cu situatia existenta în registrul agricol;
 • Intocmeste procesele verbale pentru eliberarea certificatelor de producător după o prealabilă verificare în teren;
 • Comunicarea saptamanala la Compartimentul Impozite si Taxe a modificărilor survenite la vechile proprietati înscrise in Registrul Agricol precum şi comunicarea noilor proprietari;
 • Vizeaza declaratiile de impunere fiscală conform situaţiei existente în Registrul Agricol;
 • Colaboreaza cu organele specializate privind combaterea şi prevenirea epizootiilor;
 • Verifica în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • Intocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Regionale  de Statistica Dolj în termenele stabilite prin lege;
 • Conduce evidenţa asociatiilor agricole cu personalitate juridica;
 • Eliberează adeverinte de somaj, ajutor social, handicap, succesiune şi burse;
 • Verificari în teren a veridicitatii datelor declarate în registru agricol;
 • Centralizeaza toate datele înscrise în registrul agricol;
 • Intocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;
 • Relatii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol;
 • Actualizeaza zilnic baza de date privind evidenţele de Registru Agricol;
 • Indeplinirea oricaror altor sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale sefului sau direct, participand şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul institutiei privind sesizari, verificari, reclamatii, proiecte;
 • Studiu individual şi documentare în domeniul legislatiei aplicabile;