•  

  SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
 • Plenita
  13 noiembrie 2018, 08:51
  Ceaţă
  Ceaţă
  8°C
  Perceput de temperatură: 7°C
  Presiunea: 1030 mb
  Umiditate: 91%
  Vânt: 4 km/h VNV
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Răsarit: 07:20
  Apus: 17:03
  Prognoza 14 noiembrie 2018
  Zi
  Predominant însorit
  Predominant însorit
  14°C
  Vânt: 7 km/h V
  Rafale de vânt: 14 km/h
  Noapte
  Nori intermitenti
  Nori intermitenti
  4°C
  Vânt: 7 km/h NNV
  Rafale de vânt: 14 km/h
  Prognoza 15 noiembrie 2018
  Zi
  Parţial însorit
  Parţial însorit
  12°C
  Vânt: 4 km/h NV
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Noapte
  Parţial înnourat
  Parţial înnourat
  3°C
  Vânt: 4 km/h NE
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Prognoza 16 noiembrie 2018
  Zi
  Predominant însorit
  Predominant însorit
  8°C
  Vânt: 4 km/h SE
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Noapte
  Noros
  Noros
  1°C
  Vânt: 4 km/h SE
  Rafale de vânt: 11 km/h
   

Hotararea nr.41/2009

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E A nr. 41

privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului ”Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”in comuna Plenita, judetul Dolj.

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta de lucru ordinara, in ziua de 08.09.2009;

Avand in vedere expunerea de motive prezentate de Primarul Comunei Plenita, in calitatea sa de initiator prin care se  motiveaza necesitatea, oportunitatea si eficienta relizarii proiectului de investitii “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”

Avand in vedere prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”

Avand in vedere prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ale  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Plenita, precum si avizul comisiei de specialitate al consiliului local;

Avand in vedere prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.d precum si pe cele ale art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”pentru care se solicita finantare.

Art.2 Se aproba caracteristicile principale si obiectivele investitiei conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Persoana desemnata sa reprezinte solicitantului este domnul Mihai Puiu Calafeteanu, primarul comunei Plenita, judetul Dolj.

Art.4 De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei Plenita, judetul,

Dolj,  iar prezenta se va comunica de catre secretarul comunei  Institutiei Prefectului judetului Dolj si primarului comunei Plenita.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA,

Nicolae Pleniceanu                                                                         SECRETAR,

Adrian Marian

Plenita.08.09.2009.

Nr.41.