•  

  SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2535.jpg-nggid0286-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2532.jpg-nggid0283-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Plenita
  28 octombrie 2021, 14:05
  Soare
  Soare
  11°C
  Perceput de temperatură: 14°C
  Presiunea: 1030 mb
  Umiditate: 65%
  Vânt: 0 km/h SE
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Răsarit: 07:59
  Apus: 18:23
  Prognoza 29 octombrie 2021
  Zi
  Înnourat
  Înnourat
  16°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 14 km/h
  Noapte
  Predominant senin
  Predominant senin
  7°C
  Vânt: 7 km/h ENE
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Prognoza 30 octombrie 2021
  Zi
  Înnourat
  Înnourat
  16°C
  Vânt: 11 km/h E
  Rafale de vânt: 18 km/h
  Noapte
  Cer noros
  Cer noros
  8°C
  Vânt: 7 km/h ENE
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Prognoza 31 octombrie 2021
  Zi
  Parţial însorit
  Parţial însorit
  16°C
  Vânt: 7 km/h E
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Parţial înnourat
  Parţial înnourat
  6°C
  Vânt: 7 km/h ENE
  Rafale de vânt: 11 km/h
   

Hotararea nr.6/2009

H O T A R A R E
privind trecerea unor bunuril din domeniul privat al comunei Plenita
in domeniul public al comunei Plenita

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.02.2009, analizand referatul inregistrat cu nr.6302 din 02.02.2009, prin care se solicita trecerea din domeniul privat al comunei Plenita in domeniul public al comunei Plenita, in vederea realizarii unor obiective de utilitate publica;
In baza prevederilor art. 7 lit. „e” si art.8 alin 1 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare si art.23 alin 3 din Legea nr.18/1991 (r) cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36, alin 5, lit. “b” si 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – republicata – privind
administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1. (1) Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Plenita, in domeniul public al comunei Plenita, a terenului in suprafata de 721 mp situata comuna Plenita satul Castrele Traiane, avand numar cadastral 436/2.
(2) Trecerea bunului aratat la alin.1 se face in vederea construirii unui centru social, obiectiv de utilitate publica.
Art.2. (1) Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Plenita in domeniul public al comunei Plenita a terenului in suprafata de 5000 mp situata comuna Plenita satul Castrele Traiane, tarlaua 101, parcela 897/2,
(2) Trecerea bunului aratat la alin.1 se face in vederea construirii unui statii de epurare a retelei de canalizare din satul Castrele Traiane, comuna Plenita, obiectiv de utilitate publica.
Art.3. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Adoptata azi 02.02..2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SERBAN VICTOR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Adrian Marian

Plenita:02.02.2009.
Nr.6.

6302 din 02.02.2009

Referat,

Terenul in suprafata de 721 mp situat comuna Plenita satul Castrele Traiane, avand numar cadastral 436/2 este proprietate privata a comunei Plenita rezultat in urma dezmembrarii suprafetei de 1221 mp teren intravilan situat comuna Plenita, satul Castrele Traiane, tarlaua 24, parcela 479, avand nr. cadastral 436.
Terenul in suprafata de 5000 mp situata comuna Plenita satul Castrele Traiane, tarlaua 101, parcela 897/2, are in prezent destinatia de islaz comunal potrivit H.C.J. de aplicare al Legii nr.19/1991 nr.18 F 54/1 din 16.09.1991 si Procesul verbal de punere in posesie nr.9 din 25.09.1991;
Consiliul Local Plenita implementeaza un proiect integrat in cadrul Masurii 322 prin care se va realiza un centru social, se va moderniza si dota caminul cultural, se va asfalta partial reteaua stradala si se va introduce sistemul de alimentare cu apa potabila si canalizare in sistem centralizat si in satul Castrele Traiane.
Pe terenul in suprafata de 721 mp. avand nr.cadastral 436/2 va fi amplasat centrul social iar pe terenul in suprafata de 5000 mp situat in T.101, p.897/2 va fi amplata statia de epurare a apelor uzate.
Facem precizarea ca cele doua terenuri nu a facut obiectul vreunei solicitari de retrocedare sau reconstituire a dreptului de proprietate, in baza legilor fondului funciar (18/1991, 1/2007, 247/2005) sau Legea nr.10/2001 si nu sunt in litigiu pe rolul instantelor judecatoresti.
Avand in vedere utilitatea publica a acestor terenuri rog initiati proiect de hotarare in acest sens.

Secretar Resp. Urbanism Resp. Cu aplicarea legilor f. Funciar,
Adran Marian ref.spec. Matei Ion Cons. Sup. Marinescu Crina