•  

    SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2528.jpg-nggid0279-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2529.jpg-nggid0280-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2530.jpg-nggid0281-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Plenita
    2 iunie 2020, 17:53
    Soare
    Soare
    19°C
    Perceput de temperatură: 18°C
    Presiunea: 1010 mb
    Umiditate: 52%
    Vânt: 22 km/h V
    Rafale de vânt: 36 km/h
    Răsarit: 05:46
    Apus: 21:05
    Prognoza 3 iunie 2020
    Zi
    Parţial însorit cu furtună
    Parţial însorit cu furtună
    23°C
    Vânt: 11 km/h V
    Rafale de vânt: 14 km/h
    Noapte
    Parţial   înnourat cu precipitaţii
    Parţial înnourat cu precipitaţii
    11°C
    Vânt: 4 km/h VSV
    Rafale de vânt: 14 km/h
    Prognoza 4 iunie 2020
    Zi
    Predominant însorit
    Predominant însorit
    28°C
    Vânt: 11 km/h VSV
    Rafale de vânt: 18 km/h
    Noapte
    Nori intermitenti
    Nori intermitenti
    14°C
    Vânt: 7 km/h SSE
    Rafale de vânt: 18 km/h
    Prognoza 5 iunie 2020
    Zi
    Noros
    Noros
    29°C
    Vânt: 7 km/h SSE
    Rafale de vânt: 18 km/h
    Noapte
    Nori intermitenti
    Nori intermitenti
    16°C
    Vânt: 7 km/h E
    Rafale de vânt: 14 km/h
     

Hotararea nr.10/2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

HOTĂRÂRE

Privind completarea  inventarului bunurilor ce aparţin proprietăţii publice a comunei Pleniţa prin introducerea in domeniul public a unor drumuri de exploatare cu important potenţial de dezvoltare economica la nivelul localităţii.

Având in vedere

–          Dispoziţiile Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare art. 36 alin 2 lit. c)  si alin 9 .;

–          Lege nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare;

–          Referatul nr. 7368  prin care se propune includerea unor drumuri de exploatare in domeniul public al comunei Plenita, judetul Dolj

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin 2 lit.c   din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei  PLENITA , judetul Dolj

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba completarea inventarului bunurilor ce aparţin proprietăţii publice a comunei Pleniţa prin introducerea in domeniul public a drumurilor de exploatare conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre .

Art.2. Se aproba excluderea din  inventarul domeniului public al comunei Pleniţa Judeţul Dolj  a bunurilor prevazute in anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR,

NEGHINA WALTAR                                           ADRIAN MARIAN

Nr.10 din 17.03.2010