•  

  SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
 • Plenita
  18 decembrie 2018, 13:50
  Noros
  Noros
  -1°C
  Perceput de temperatură: -3°C
  Presiunea: 1030 mb
  Umiditate: 88%
  Vânt: 11 km/h VNV
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Răsarit: 07:58
  Apus: 16:50
  Prognoza 19 decembrie 2018
  Zi
  Predominant înnourat
  Predominant înnourat
  0°C
  Vânt: 4 km/h VSV
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Noapte
  Parţial noros
  Parţial noros
  -6°C
  Vânt: 4 km/h ESE
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Prognoza 20 decembrie 2018
  Zi
  Cer noros
  Cer noros
  0°C
  Vânt: 4 km/h ESE
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Noapte
  Cer noros
  Cer noros
  -4°C
  Vânt: 0 km/h VSV
  Rafale de vânt: 4 km/h
  Prognoza 21 decembrie 2018
  Zi
  Gheaţă
  Gheaţă
  0°C
  Vânt: 4 km/h VSV
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Nori intermitenti
  Nori intermitenti
  -4°C
  Vânt: 4 km/h VNV
  Rafale de vânt: 11 km/h
   

Hotararea nr.12/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind  insusirea Actului Aditional

la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 17.03.2011 analizand adresa SC ROCOMA EXIM SRL inregistrata sub nr. 7597 din 25.02.2011 prin care se propune  modificarea Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009;

In temeiul art.36 alin 7 lit.a si 45 alin 1 din Legea nr.215/2001 – republicata- privind  admninistratia publica locala;

H O T A R A S T E

Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita isi insuseste Actului Aditional la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009, inregistrat sub nr. 7805 din 11.03.2011.

Art.2. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul  de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA,

Toma Marin Granate                                SECRETAR,  ADRIAN MARIAN

Nr. 12 din 17.03.2011.

Nr. 7805 din 11.03.2011

ACT ADITIONAL

la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009

Art.1. Partile contractante

Consiliul Local al Comunei Plenita, cu sediul in Comuna Plenita  judetul Dolj, reprezentat prin dl. Mihai Puiu Calafeteanu– Primar, denumit in cele ce urmeaza “Consiliul”,

si S.C. ROCOMA EXIM SRL, cu sediul in municipiul Craiova, strada Fratii Buzesti, nr.25, judetul Dolj, inregistrat  la Registrul Comertului sub nr. J16/673/1997 si cod unic de inregistrare 9604981 reprezenta prin Rosu Constantin in calitate de asociat unic, denumita in continuare „Asociatul”.

De comun acord partile au hotarat incheierea prezentului Act aditional astfel:

Art 4 va avea urmatorul cuprins:

„Prezentul contract se incheie pe o perioada de 2 ani, de la data obtinerii permisului de lucru, respectiv de la  11.05.2009 pana la 11.05.2011”.

La art.6 dupa punctul 6.5. se introduce un nou punt 6.6. care va avea urmatorul cuprins”

„ Pentru perioada ramasa din contract, respectiv pana la data de 11.05.2011, stocul de pietris, 6636 mc vor fi valorificati astfel:

–          30% pentru Consiliul Local Plenita

–          70% pentru SC ROCOMA SRL”

Restul clauzelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data insusirii acestuia de Consiliul Local al comunei Plenita.

Consiliul Local Plenita,                                                           Asociat,

Primar,                                                             SC ROCOMA EXIM SRL

Calafeteanu Mihai Puiu                                                     Rosu Constantin