•  

  SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
 • Plenita
  20 august 2019, 13:35
  Soare
  Soare
  29°C
  Perceput de temperatură: 32°C
  Presiunea: 1020 mb
  Umiditate: 36%
  Vânt: 11 km/h ESE
  Rafale de vânt: 18 km/h
  Răsarit: 06:36
  Apus: 20:25
  Prognoza 21 august 2019
  Zi
  Soare
  Soare
  34°C
  Vânt: 7 km/h E
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Senin
  Senin
  18°C
  Vânt: 4 km/h E
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Prognoza 22 august 2019
  Zi
  Cald
  Cald
  36°C
  Vânt: 4 km/h ENE
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Predominant senin
  Predominant senin
  21°C
  Vânt: 7 km/h E
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Prognoza 23 august 2019
  Zi
  Înnourat
  Înnourat
  34°C
  Vânt: 7 km/h E
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Predominant senin
  Predominant senin
  21°C
  Vânt: 7 km/h E
  Rafale de vânt: 11 km/h
   

Hotararea nr.12/2011

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind  insusirea Actului Aditional

la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 17.03.2011 analizand adresa SC ROCOMA EXIM SRL inregistrata sub nr. 7597 din 25.02.2011 prin care se propune  modificarea Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009;

In temeiul art.36 alin 7 lit.a si 45 alin 1 din Legea nr.215/2001 – republicata- privind  admninistratia publica locala;

H O T A R A S T E

Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita isi insuseste Actului Aditional la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009, inregistrat sub nr. 7805 din 11.03.2011.

Art.2. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul  de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA,

Toma Marin Granate                                SECRETAR,  ADRIAN MARIAN

Nr. 12 din 17.03.2011.

Nr. 7805 din 11.03.2011

ACT ADITIONAL

la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data de 29.01.2009

Art.1. Partile contractante

Consiliul Local al Comunei Plenita, cu sediul in Comuna Plenita  judetul Dolj, reprezentat prin dl. Mihai Puiu Calafeteanu– Primar, denumit in cele ce urmeaza “Consiliul”,

si S.C. ROCOMA EXIM SRL, cu sediul in municipiul Craiova, strada Fratii Buzesti, nr.25, judetul Dolj, inregistrat  la Registrul Comertului sub nr. J16/673/1997 si cod unic de inregistrare 9604981 reprezenta prin Rosu Constantin in calitate de asociat unic, denumita in continuare „Asociatul”.

De comun acord partile au hotarat incheierea prezentului Act aditional astfel:

Art 4 va avea urmatorul cuprins:

„Prezentul contract se incheie pe o perioada de 2 ani, de la data obtinerii permisului de lucru, respectiv de la  11.05.2009 pana la 11.05.2011”.

La art.6 dupa punctul 6.5. se introduce un nou punt 6.6. care va avea urmatorul cuprins”

„ Pentru perioada ramasa din contract, respectiv pana la data de 11.05.2011, stocul de pietris, 6636 mc vor fi valorificati astfel:

–          30% pentru Consiliul Local Plenita

–          70% pentru SC ROCOMA SRL”

Restul clauzelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data insusirii acestuia de Consiliul Local al comunei Plenita.

Consiliul Local Plenita,                                                           Asociat,

Primar,                                                             SC ROCOMA EXIM SRL

Calafeteanu Mihai Puiu                                                     Rosu Constantin