•  

    SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
  • Plenita
    6 decembrie 2022, 16:59
    Soare
    Soare
    5°C
    Perceput de temperatură: 6°C
    Presiunea: 1020 mb
    Umiditate: 91%
    Vânt: 0 km/h E
    Rafale de vânt: 4 km/h
    Răsarit: 07:48
    Apus: 16:48
    Prognoza 7 decembrie 2022
    Zi
    Predominant  înnourat
    Predominant înnourat
    8°C
    Vânt: 7 km/h ENE
    Rafale de vânt: 14 km/h
    Noapte
    Precipitaţii
    Precipitaţii
    4°C
    Vânt: 4 km/h NNV
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Prognoza 8 decembrie 2022
    Zi
    Noros
    Noros
    8°C
    Vânt: 4 km/h ESE
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Noapte
    Cer noros
    Cer noros
    4°C
    Vânt: 4 km/h ENE
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Prognoza 9 decembrie 2022
    Zi
    Noros
    Noros
    8°C
    Vânt: 4 km/h E
    Rafale de vânt: 18 km/h
    Noapte
    Noros
    Noros
    4°C
    Vânt: 4 km/h E
    Rafale de vânt: 14 km/h
     

Hotararea nr.10/15.03.2012

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 15.03.2012, analizand referatele  inregistrate cu nr. 7519 si 7520 din 05.03.2012, prin care se propune rectificarea bugetului local si adresa Consiuliului Judetean Dolj nr.2378 din 29.02.2012;

In baza prevederilor:

–          In baza prevederilor Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

–          Legea nr.294/2011 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;

–          Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin 4 lit.a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliulul Local al comunei Plenita, pe trimestrul  I al anului 2012, conform referatelor  nr 7519 si 7520 din 05.03.2012 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna cu compartimentele financiar–contabil din cadrul aparatului propriu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza,

Vasiloanca Aristica                                                     Secretar,  Adrian Marian

Nr.10 din 15.03.2012