•  

    SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
  • Plenita
    22 ianuarie 2019, 05:14
    Noros
    Noros
    0°C
    Perceput de temperatură: -4°C
    Presiunea: 1020 mb
    Umiditate: 82%
    Vânt: 11 km/h E
    Rafale de vânt: 22 km/h
    Răsarit: 07:55
    Apus: 17:23
    Prognoza 23 ianuarie 2019
    Zi
    Noros
    Noros
    4°C
    Vânt: 4 km/h NV
    Rafale de vânt: 4 km/h
    Noapte
    Precipitaţii
    Precipitaţii
    1°C
    Vânt: 7 km/h NNE
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Prognoza 24 ianuarie 2019
    Zi
    Precipitaţii
    Precipitaţii
    4°C
    Vânt: 11 km/h NE
    Rafale de vânt: 22 km/h
    Noapte
    Ploaie
    Ploaie
    0°C
    Vânt: 11 km/h E
    Rafale de vânt: 18 km/h
    Prognoza 25 ianuarie 2019
    Zi
    Grindine
    Grindine
    3°C
    Vânt: 11 km/h ENE
    Rafale de vânt: 14 km/h
    Noapte
    Precipitaţii
    Precipitaţii
    1°C
    Vânt: 11 km/h NNE
    Rafale de vânt: 18 km/h
     

Hotararea nr.28/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

H O T A R A R E

privind bugetul local pe anul 2013

Intrunit in sedinta ordinara in data de 11.04.2013 analizand referatele  inregistrate sub nr.8115-8117 din 05.04.2013 prin care se propune proiectul  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

In baza adresei CJ Dolj nr.4259/27.03.2013, adreselor DGFP Dolj nr. 12304/2013 si 73278/2013, a  prevederilor Ordinului nr. 248/2013 si 246/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal a Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul art.36,alin.4, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicata- privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Plenita, judetul Dolj,  pe anul 2012, conform referatelor nr. 8115-8117 din 05.04.2013, ce reprezinta anexe la prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei impreuna compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate vor duce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

GOLOGAN VIOREL                                             SECRETAR,  Adrian Marian

Plenita:11.04.2013.

Nr. 28