•  

    SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
  • Plenita
    23 septembrie 2019, 01:38
    Parţial noros
    Parţial noros
    11°C
    Perceput de temperatură: 12°C
    Presiunea: 1020 mb
    Umiditate: 61%
    Vânt: 0 km/h N
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Răsarit: 07:15
    Apus: 19:24
    Prognoza 24 septembrie 2019
    Zi
    Parţial însorit cu furtună
    Parţial însorit cu furtună
    21°C
    Vânt: 7 km/h ENE
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Noapte
    Noros
    Noros
    15°C
    Vânt: 4 km/h E
    Rafale de vânt: 7 km/h
    Prognoza 25 septembrie 2019
    Zi
    Parţial însorit cu precipitaţii
    Parţial însorit cu precipitaţii
    23°C
    Vânt: 7 km/h NE
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Noapte
    Precipitaţii
    Precipitaţii
    14°C
    Vânt: 4 km/h NE
    Rafale de vânt: 11 km/h
    Prognoza 26 septembrie 2019
    Zi
    Înnourat
    Înnourat
    22°C
    Vânt: 11 km/h V
    Rafale de vânt: 22 km/h
    Noapte
    Predominant senin
    Predominant senin
    13°C
    Vânt: 11 km/h V
    Rafale de vânt: 22 km/h
     

Hotararea nr.56/2013

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea organigramei si statului de functii

al aparatului de specilalitate al primarului comunei Plenita

Avand in vedere:

– Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 10485 din 23.07.2013 prin care se propune efectuarea urmatoarelor modificari in structura functionala a aparatului de specialitate, aprobarea Organigramei Statul de functii si numarul de personal din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Plenita si ale serviciilor infiintate de catre consiliul local, urmare a punerii in aplicare a prevederilor  O.U.G nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

– Avizul ANFP nr.29425 din 06.08.2013;

In baza prevederilor art. 107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. VI din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

In temeiul 36 alin 3 lit.b si art.45 din Legea nr.215/2001- republicata- privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba Organigrama, Statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita si ale serviciilor infiintate de catre consiliul local conforma anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul comunei Plenita va duce la indeplimire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

VASILOANCA ARISTICA                                               SECRETAR,  Adrian Marian

Plenita:29.08.2013.

Nr.56