•  

  SANY2523 SANY2521 SANY2522 SANY2518 SANY2519 SANY2520
 • Plenita
  15 iulie 2019, 23:26
  Senin
  Senin
  19°C
  Perceput de temperatură: 18°C
  Presiunea: 1010 mb
  Umiditate: 79%
  Vânt: 4 km/h ESE
  Rafale de vânt: 4 km/h
  Răsarit: 05:57
  Apus: 21:09
  Prognoza 16 iulie 2019
  Zi
  Predominant înnourat cu furtună
  Predominant înnourat cu furtună
  26°C
  Vânt: 4 km/h N
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Parţial înnourat
  Parţial înnourat
  14°C
  Vânt: 4 km/h V
  Rafale de vânt: 7 km/h
  Prognoza 17 iulie 2019
  Zi
  Predominant însorit
  Predominant însorit
  29°C
  Vânt: 11 km/h VNV
  Rafale de vânt: 18 km/h
  Noapte
  Senin
  Senin
  14°C
  Vânt: 7 km/h V
  Rafale de vânt: 14 km/h
  Prognoza 18 iulie 2019
  Zi
  Parţial însorit
  Parţial însorit
  31°C
  Vânt: 4 km/h N
  Rafale de vânt: 11 km/h
  Noapte
  Parţial înnourat
  Parţial înnourat
  16°C
  Vânt: 4 km/h E
  Rafale de vânt: 7 km/h
   

Hotărârea nr.47/2014

StemaRO

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA PLENITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Plenia 2014-2020

 

             Consiliul Local al comunei Plenita, întrunit în sedinta ordinară, in data de 28.08.2014;

            Având în vedere expunerea de motive inregistrata sub nr. 11045 din 20.08.2014, prin care se propune a probarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Plenia 2014-2020;

            In baza prevederilor art. 36 alin. (4) lit. “e” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 H O T A R A S T E :

            Art.1. Se aproba Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Plenita pe perioada 2014-2020, conform anexei (documentatia inregistrata sub nr. 10262 din 09.07.2014)  parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor intreprinde toate diligentele pentru realizarea obiectivelor prevazute in documentatia aratata la art.1.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

MOCIOFLEACA VIORICA                               SECRETAR,  Adrian Marian

Plenita: 28.08.2014

Nr.47

 


Primaria comunei Plenita

Cabinet Primar

Nr. 11045 din 20.08.2014

 

 EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Plenita  2014 -2020

Orice comunitate locala care doreste o dezvoltare armonioasa trebuie sa proiecteze, sa adopte si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare.

            In conformitate cu prevederile art.36, alin.(4) lit. “e” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locala -republicata- cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba strategiile de dezvoltare economica, sociala şi de mediu ale unităţii administrativ-teritoriale.

            Procesul de planificare strategica a vizat o definire a reperelor strategice de dezvoltare a comunei Plenita pe o perioadă de 6 ani si anume peroada cuprinsa intre anii 2014 – 2020.

            Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategica au fost implicarea comunitaţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului alaturi de celelalte principii deja consacrate: principiul eficientei, principiul capacitatii de adaptare, principiul suficientei, principiul precautiei, principiul participarii.

            Pentru stabilirea obiectivelor şi prioritatilor de dezvoltare a comunei Plenita pe perioada 2014-2020, au fost consultati toti factorii interesati de la nivel local. fiind stabilite  obiective prioritare, după cum urmează:

            OBIECTIVUL GENERAL  “ Cresterea calitatii vietii pentru toti locuitorii comunei Plenita”  avand urmatoarele obiective strategice:

1.    Stimularea sectoarelor cu potential de dezvoltare si crestere a competitivitatii economice:

            1.1. Stimularea investitiilor durabile in comuna Plenita;

            1.2. Stimularea micilor intreprinzatori;

            1.3. Sustinerea si dezvoltarea turismului.

2.    Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale:

            2.1. Sprijinirea sistemului educational si promovarea obiectivelor culturale;

            2.2. Cresterea gradului de ocupare a populatiei din comuna Plenita;

            2.3. dezvoltarea sistemului de servicii sociale.

3.    Dezvoltarea infrastructurii de baza respectand standardele de mediu:

            3.1. Modernizarea si extinderea infrastructurii de transport;

            3.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii electrice;

            3.3. Cresterea accesului la utilitati;

            3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor si deseuriulor;

            3.5. Consrvarea naturii si protectia mediului.

            Avand in vedere cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata insotit de  documentatia inregistrata sub nr. 10262 din 09.07.2014 – Anexa la prezentul proiect de hotarare.

 

 

Primar,

Mihai – Puiu Calafeteanu