•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Alocatie pentru sustinerea familiei

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI conform Legii nr. 277/2010

 

 •  cerere tip de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei(se ridică de la sediu);
 •  adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă- soţ şi soţie;
 •  Certificat Fiscal de la Serviciul Taxe şi Impozite din care să rezulte bunurile în proprietate (clădiri, terenuri, etc.) -soţ şi soţie;
 •  pentru persoanele care nu au domiciliul în Pleniţa, Certificat Fiscal de la Primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte bunurile în proprietate(clădiri, terenuri, etc.) şi adeverinţă din care să rezulte că nu au depus cerere şi nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 •  acte doveditoare de venit:
 •  pentru salariaţi, adeverinţă eliberată de angajator, în care se va specifica salariul net, realizat în luna anterioară depunerii cererii şi dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;
 •  pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de somaj: talon şomaj + copie decizie;
 •  pentru pensionari: talon pensie + copie decizie;
 •  pentru persoanele aflate în indemnizaţie pentru creşterea copilului:adeverinţă eliberată de A.J.P.S. Dolj;
 •  orice alt tip de act doveditor de venit.
 •  pentru persoanele care nu realizează nici un fel de venituri: declaraţie notarială pe propria răspundere sau adeverinţă eliberată de A.J.O.F.M. Dolj;
 •  pentru copii de vârstă şcolară: adeverinţă elev, în care se va specifica dacă beneficiază sau nu de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 •  pentru preşcolari: cupon alocaţie de stat/ extras de cont;
 •  hotărâre judecătorească de divorţ şi încredinţare minori, pentru familia monoparentală;
 •  hotărâre definitivă de încredinţare a adopţiei/ de încredinţare în plasament familial a minorilor;
 •  dovada prin care soţul sau soţia sunt arestaţi preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 •  certificat de încadrare intr-un grad de handicap (copie şi original);
 •  carte de identitate- soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani (copie şi original);
 •  certificat de naştere- soţ, soţie şi copiii pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
 •  certificat de căsătorie(copie şi original);
 •  livret de familie – eliberat de Serviciul Stare Civilă (copie şi original);
 •  dosar cu şină.

* PLAFON LEGAL < 530 lei ( venit net lunar pe membru de familie)