•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Eliberarea cărţii de identitate la 14 ani

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament;
 • certificat de naştere, original şi copie xerox;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, (precum şi prezenţa acestuia la ghişeu împreună cu minorul);
 • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox ;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie xerox;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei (RON) achitată la Primăria Pleniţa;
 • taxă extrajudiciară de timbru în cuantum de 5 lei (RON) care  se poate achita la Primăria Pleniţa .

 

NOTĂ: 

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, se poate autentifica la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia.

  ATENŢIE

În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu este titularul actului de spaţiu, este necesar consimţământul proprietarului.
Declaraţia de primire în spaţiu a proprietarului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa unui poliţist de la postul de poliţie.

 In situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;
 • certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la Primăria Pleniţa;
 • documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru 5 lei care se poate achitata la Primăria Pleniţa;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox .

Declaraţia se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate;