•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Înregistrarea căsătoriei

Vârsta legală pentru a se putea căsători este de 18 ani (prin excepţie, pentru motive temeinice minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători)

Procedura:
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau la reşedinţa unuia dintre ei.
În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se încheia căsătoria.

Termenul legal în care se poate încheia căsătoria este de 10 zile de la data când a fost înregistrată declaraţia de căsătorie

 • în acest termen se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Acte necesare – pentru cetăţenii români

 • Actele de identitate (buletinele/cărţile de identitate);
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (este valabil 14 zile de la data emiterii);
 • Actele de identitate a doi martori, care vor fi prezenţi la oficierea căsătoriei;
 • Taxă oficiere casatorie in valoare de 100 lei ce se achita la Primaria Plenita – Compartimentul Impozite si taxe  ;
 • Acte în original şi copii din care să rezulte desfacerea/încetarea căsătoriei anterioare (dacă este cazul). Aceste acte pot fi:
  • Certificatul de deces al fostului soţ;
  • Certificatul de despărţenie sau de divorţ (pentru perioada anilor 1951-1960);
  • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă – în caz de divorţ.

Căsătoria dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin
Acte necesare:

 • certificatele de naştere (a cetăţeanului român şi a celui străin – apostillat în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România;
 • actele de identitate (cartea de identitate- pentru cetăţeanul român şi paşaportul/ cartea de identitate (pentru cetăţenii U.E.);
 • DOVADA (CUTUMA) eliberată de Ambasada/Consulatul din România a ţării de provenienţă a cetăţeanului străin sau dovada de celibat eliberată de primăria competentă (numai pentru ţările cu care România are semnate tratate);
 • certificatul medical prenupţial, pentru ambii soţi, eliberat de medicul de familie al cetăţeanului român;
 • dacă viitorii soţi nu se află la prima lor căsătorie, dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare (sentinţă de divorţ – definitivă şi irevocabilă, apostillată în ţara din care provine (după caz), tradus şi legalizat în România (în cazul cetăţeanului străin)/ certificatul de deces);
 • dosar tip (declaraţia de căsătorie);
 • taxă timbru .

Numele de familie al soţilor
Odată cu depunerea declaraţiei viitorii soţi declară în faţa ofiţerului de stare civilă numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte.
Potrivit prevederilor din codul civil, soţii au următoarele variante:

 • Să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie;
 • Să ia numele unuia sau altuia dintre soţi;
 • Să poarte numele lor reunite;
 • Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Nu este permis ca:
Ambii soţi sau unul dintre ei să aleagă un nume pe care nici unul dintre ei nu l-au purtat.