•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Proiect Integrat comuna Plenita

PROIECT INTEGRAT COMUNA PLENIŢA

Finanţare : Fonduri P.N.D.R. măsura 322 – Modernizarea infrastructurii de drumuri, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.

Valoare proiect : 9.997.274 lei

Finanţare nerambursabilă

Perioada de desfăşurare : 2009 – 2013

Proiectul cuprinde 5 acţiuni :

 1. Asfaltare drum – valoare 3.203.100 lei

Rezultate:

S-au asfaltat 10 drumuri comunale din comuna Pleniţa, sat Castrele Traiane. Aceste drumuri au lăţimea părţii carosabile de 5,50 m, o lungime totală de 3.600 m şi suprafaţa de 19.800 mp:

 • Strada Decebal, lungime carosabil 1.450 m
 • Strada George Călinescu, lungime carosabil 200 m
 • Strada Ion H Rădulescu, lungime carosabil 200 m
 • Strada Ana Ipătescu, lungime carosabil 200 m
 • Strada Nicolae Tonitza, lungime carosabil 200 m
 • Strada Teilor, lungime carosabil 200 m
 • Strada Bisericii, lungime carosabil 550 m
 • Strada Cireşilor, lungime carosabil 200 m
 • Strada Dudului, lungime carosabil 200 m
 • Strada Viilor, lungime carosabil 200 m

[slideshow_deploy id=’4550’]


 

 1. Alimentare cu apă – construcţie nouă,  valoare 2.050.245 lei

Sursa da apă necesară pentru comuna Pleniţa, sat Castrele Traiane este asigurată de 3 foraje cu adâncime de 100 metri cu un debit de 3 litri\secunda.

Gospodăria de apă este formată dintr-un rezervor de 100 mc şi un rezervor de tratare a apei de 24 mc, staţie de tratare a apei şi staţie de pompare.

Reţeaua de distribuţie a apei este formată din conducte în lungime totală de 8.615 metri, 21 cismele şi 4 hidranţi.

gospodaria de apa CT


 1. Sistem de canalizare cu staţie de epurare, valoare 3.708.980 lei

A fost realizată reţeaua de canalizare a satului Castrele Traiane, aceasta având lungimea de  8.615 metri.

statia de epurare CT


 

 1. Centru social – construcţie nouă, valoare 525.827 lei

Obiectivele proiectului:

Construirea unui centru social în vederea asigurarii serviciilor sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială şi pot fi:

a) Evidenţierea, diagnosticarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale şi de grup;

b) Informarea asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei victimă a violenţei în familie;

c) Identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv;

d) Furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de dificultate în care se poate găsi o familie sau o persoană la un moment dat;

e) Sensibilizarea asupra necesităţilor sociale existente sau latente şi asupra resurselor umane, materiale şi financiare necesare satisfacerii lor;

f) Dezvoltarea de programe cu caracter comunitar, în scopul promovării sociale a indivizilor şi colectivităţilor;

g) Prevenirea oricăror forme de dependenţă prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare şi consiliere;

h) Asigurarea transferului şi monitorizării beneficiarului, atunci când situaţia acestuia o cere, spre serviciile sociale specializate;

i) Suport şi asistenţă pentru copiii şi familiile aflate în dificultate.

centrul-social-castrele-traiane


 1. Cămin cultural- reabilitare şi dotare, valoare 509.122 lei.

S-a realizat reabilitarea şi modernizarea căminului cultural din satul Castrele Traiane, a fost refăcută şarpanta şi învelitoarea, s-au executat lucrări de reparare şi finisare a interiorului şi faţadei, a fost dotat cu sistem de încălzire centrală, grup sanitar şi mobilier nou.

[slideshow_deploy id=’4364’]