•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Proiect Integrat Pleniţa-Caraula

Sursa de finanţare : Fonduri P.N.D.R. – Modernizarea infrastructurii de drumuri, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.

Valoare contract : 25.622.934 lei, finanţare nerambursabilă

Perioada de desfăşurare : 2010 – 2014

 

Proiectul cuprinde 5 acţiuni :

 

 1. Extindere alimentare cu apă comuna Caraula, valoare 202.920 lei

Obiective: Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Caraula cu o lungime de 1.000 metri, prevăzută cu 2 hidranţi şi 2 cişmele stradale.

 

 1. Construcţie sistem de canalizare cu staţie de epurare Pleniţa-Caraula , valoare 12.400.058 lei

Sistemul de canalizare este compus din următoarele obiecte :

 •        reţele de canalizare Pleniţa;
 •        reţele de canalizare Caraula;
 •        staţii de pompare Pleniţa;
 •        staţii de pompare Caraula;
 •        staţie de epurare Caraula.

Lungimea totală a reţelei de canalizare este de 33.828 metri, din care :

 •        Pleniţa: 17.874 m
 •        Caraula: 15.954 m

 

 1. Asfaltare drumuri comunale, valoare 11.850.580 lei

Au fost asfaltate 12 drumuri interioare în comuna Pleniţa, drumul comunal Caraula-Pleniţa şi 13 drumuri interioare în comuna Caraula, cu o lungime totală de 12.965 m.

 

Nr.

Crt.

Comuna

Drum

Lungime

Proiect Tehnic

(m)

1

Pleniţa

Str. Victoriei

910

2

Pleniţa

Str. Cătălin Bursaci

675

3

Pleniţa

Str. Eroilor

900

4

Pleniţa

Aleea Cătălin Bursaci

50

5

Pleniţa

Str. Crişana

375

6

Pleniţa

Str. Salcâmului

275

7

Pleniţa

Str. Monumentului

200

8

Pleniţa

Str. Av. C.I. Năvârlie

340

9

Pleniţa

Str. Spitalului

300

10

Pleniţa

Str. Alunului

400

11

Pleniţa

Str. Viilor

650

12

Pleniţa

Str. Lămâiţei

250

Total Pleniţa

5.325

13

DC 58 Caraula-Pleniţa

600

14

Caraula

Str. Digului

1.500

15

Caraula

Str. Dispensarului

196

16

Caraula

Str. Inginerului

220

17

Caraula

Aleea 4 Craiovei

133

18

Caraula

Aleea 3 Digului

86

19

Caraula

Str. Dealului

1.530

20

Caraula

Str. Morii

265

21

Caraula

Str. Viilor

200

22

Caraula

Str. Castanilor

660

23

Caraula

Str. Uzinei

200

24

Caraula

Str. Cornului

450

25

Caraula

Str. Dudului

1.200

26

Caraula

Str. Ciocănarilor

400

Total Caraula

7.640

Total General

12.965

 

 

 1. Modernizare şi dotare Cămin cultural Caraula, valoare 390.767 lei

Au fost realizate şi executate următoarele lucrări:

 • reparaţii la interiorul şi exteriorul clădirii;
 •  refacere şarpantă şi învelitoare
 •  pardoseli din gresie;
 •  tâmplărie pvc cu geam termopan;
 •  dotare cu sistem de sunet cu două intrări, compus din boxe cu putere de 200 watt, boxe cu frcvenţe joase, microfon fără fir, laptop.

 

 

5.   Construcţie Centru Social Caraula

Obiectivele proiectului:

Construirea unui centru social în vederea asigurarii serviciilor sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială şi pot fi:

a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;

b) activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;

c) măsuri si acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;

d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

e) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

f) activităţi şi servicii de consiliere;

g) măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale;

h) orice alte măsuri şu acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.