•  

  SANY2536.jpg-nggid0287-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2527.jpg-nggid0278-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2526.jpg-nggid0277-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2534.jpg-nggid0285-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2533.jpg-nggid0284-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010 SANY2531.jpg-nggid0282-ngg0dyn-100x75x100-00f0w010c011r110f110r010t010
 • Failure notice from provider:
  Connection Error:http_request_failed

Cica Floarea

Referent – S.P.C.L.E.P. Plenita

Nume: Cică
Prenume: Floarea
Data nasterii: 21.01.1956

 •  Studii:

Liceul teoretic C.S. Nicolaescu Plopsor Plenita

 •  Experienta:

1982 – 1991 – S.C. Cooperativa de consum Verbita – casier
1991 – prezent – Primaria Plenita  – Referent stare civila


Atributii conform fisei postului

Descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului

 • Intocmeste la cerere sau din oficiu potrivit legii acte de nastere, de casatorie, de deces si elibereaza certificate doveditoare;
 • Raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitate pe linie de stare civila;
 • Inscrie mentini, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa caz;
 • Inregistreaza toate cererile in registrele corespnzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • Raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formulare;
 • Elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
 • Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, pana la data de 5 ale lunii urmatoare inregistrarii, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor  in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 • Trimite centrelor militare, pana la data de 5 ale lunii urmatoare inregistrarii decesului, livretul militar sau adeverinta de recrutarea persoanei supuse obligatiilor militare;
 • Intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica pe care le trimite lunar Directiei Judetene de Statistica;
 • Ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora;
 • Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate;
 • Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
 • Se ingrijeste de recontituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori distruse – partial sau total – dupa exemplarul existent, certificand exactitatea datelor inscrise;
 • Ia masuri de reconstituire sau intocmire ulterioara a actelor de stare civila, in cazuri prevazute de lege;
 • Asigura inregistrarea intrarii/iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vederea arhivarii;
 • Repartizeaza corespondenta, o preda dupa executarea operatiunilor de inregistrare in registrele special destinate;
 • Expediaza corespondenta;
 • Asigura primirea si inregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora in termenul legal;
 • Centralizează principalii indicatori realizati, verifica modul de îndeplinire a sarcinilor propuse si întocmeşte sinteze, situaţii comparative si analizele activităţilor desfăşurate periodic;
 • Transmite serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor sintezele si analizele întocmite;
 • Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
 • Depozitează si păstrează listele electorale permanente in fişete metalice;
 • Execută şi alte sarcini primite de la şefii ierarhici.